Tävla i minne

En minnestävling är en sorts tiokamp i att minnas olika saker. Det finns olika tävlingsstandarder, men det är alltid samma grenar i varje tävling. Det enda som skiljer sig åt är tiden man får på sig att memorera och skriva ner informationen. Vid VM finns det exempelvis en gren där man får 1 timme på sig att memorera så många siffror som möjligt, och sedan 2 timmar för att skriva ner allt. Vid SM däremot använder vi något som kallas ‘nationell standard’, där den längsta grenen har 15 min memoreringstid. En introduktion till alla de grenar som dyker upp i SM, samt formatet på dessa, kan ni se här nedan. Efteråt följer även en förklaring på hur man rättar och räknar poäng i grenarna.

Det bör tilläggas att SM är ett så kallat ”öppet” mästerskap, vilket betyder att även internationella deltagare är välkomna att delta. De får memorera samma saker (eventuellt översatt till engelska eller sitt hemspråk) och tävlar på samma villkor, bortsett från att de naturligtvis inte kan bli ”svensk mästare”.

Några termer:
Memoreringstid – den tid man får på sig att memorera information
Återkallningstid – den tid man får på sig att skriva ner informationen
SR – svenskt rekord (swedish record)
WR – världsrekord (world record)
Formel – hur man räknar ut sina poäng för grenen

Rättning

I vissa grenar får man poäng för allt man har kommit ihåg rätt, men i de flesta får man inte det. I de grenar där informationen är uppdelad i rader eller kolumner, så är det själva raderna och kolumnerna som man anses behöva minnas.

När man memorerar siffror så kommer dessa exempelvis i rader om 40 siffror i varje. Är en hel rad korrekt, så får man tillgodoräkna sig hela raden (40 siffror). Har man ett fel eller en lucka i en rad så får man bara tillgodoräkna sig en halv rad (20 siffror). Har man två fel/luckor i en rad så får man inte tillgodoräkna sig något för den raden. Så även om man lyckas minnas 38 av 40 siffror, så kan man kamma hem 0p. På så sätt evalueras varje rad för sig för att till slut få en totalpoäng.

Enda undantaget till den här regeln är sista raden/kolumnen man skriver ner på sitt svarspapper. Där sägs raden/kolumnen sluta där en deltagare skrivit sitt sista svar. Har jag alltså skrivit ner 14 siffror i den sista raden, så evalueras den som om det varit en rad på 14 siffror. Har man ett fel/lucka så får man tillgodoräkna sig hälften (7 siffror), och har man fler så får man inte tillgodoräkna sig något.

Om inget annat anges, så är det på detta sätt som evalueringen av resultaten sker.

5 min ord

Memoreringstid: 5 min
Återkallningstid: 15 min
SR: 95 st, Jonas von Essen
WR: 124 st, Simon Reinhard
Formel: 1000 x (n / 125)

150 ord upplistade i kolumner om 20 ord vardera. 100 ord på första sidan, 50 på nästa. Orden består av 80% substantiv, 10% abstrakta ord och 10% verb i grundform (tänk ‘att’ framför verbet).

5 min binära tal

Memoreringstid: 5 min
Återkallningstid: 15 min
SR: 962 st, Jonas von Essen
WR: 1080 st, Johannes Mallow (Tyskland)
Formel: 1000 x (n / 1000)

1200 binära tal (1:or och 0:or) upplistade i rader om 30 siffror i varje. 25 rader på första sidan, 15 på andra.

5 min namn & ansikten

Memoreringstid: 5 min
Återkallningstid: 15 min
SR: 59 st, Jonas von Essen
WR: 97 st, Katie KERMODE (England)
Formel: 1000 x (n / 70)

50 ansikten med tillhörande för- och efternamn, med 15 ansikten per sida. Namnen är internationella och kommer från alla jordens områden. På svarspappret får man se alla ansikten i slumpad ordning, och man ska då fylla i de namn man kommer ihåg. 1p per korrekt för- eller efternamn, man måste alltså inte komma ihåg båda delarna för att få poäng.

15 min siffror

Memoreringstid: 15 min
Återkallningstid: 30 min
SR: 764 st, Jonas von Essen
WR: 1014 st, Johannes Mallow (Tyskland)
Formel: 1000 x (n / 900)

1120 siffror upplistade i rader om 40 siffror i varje. 25 rader på första sidan, 3 på andra.

10 min kort

Memoreringstid: 10 min
Återkallningstid: 30 min
SR: 319 st, Jonas von Essen
WR: 370 st, Simon Reinhard
Formel: 1000 x (n / 364)

Deltagarna får i förhand välja hur många kortlekar de vill försöka memorera. Vid återkallningen skriver man sedan ner kortlekarnas ordning på papper (vi erbjuder mallar för detta som gör det enkelt).

5 min siffror

Memoreringstid: 5 min
Återkallningstid: 15 min
SR: 360 st, Jonas von Essen / Marwin Wallonius
WR: 501 st, Johannes Mallow
Formel: 1000 x (n / 470)

600 siffror upplistade i rader om 40 siffror i varje.

15 min abstrakta bilder

Memoreringstid: 15 min
Återkallningstid: 30 min
SR: 459 st, Jonas von Essen
WR: 492 st, Johannes Mallow
Formel: 1000 x (n / 505)

600 abstrakta bilder, uppdelade i rader om 5. Vid återkallningen får man se samma bilder, fast där ordningen av bilderna i varje rad har slumpats. Man måste då ange i vilken ordning bilderna i varje rad kom i. 5p för en rad som är helt korrekt, -1p om man gissar fel, och 0p om man hoppas över raden. På varje sida ryms det 50 bilder, dvs 10 såna rader.

5 min historiska årtal

Memoreringstid: 5 min
Återkallningstid: 15 min
SR: 106 st, Jonas von Essen
WR: 132 st, Johannes Mallow
Formel: 1000 x (n / 125)

På memoreringspappret finns 150 historiska årtal mellan år 1000 och 2099 upplistade tillsammans med en händelse. Händelserna och årtalen är helt fiktiva, och varje årtal förekommer inte mer än en gång. Vid återkallningen får man se alla händelser i slumpad ordning, och måste då fylla i tillhörande årtal. 1p för korrekt årtal, -0,5p för felaktigt årtal och 0p om man inte skriver något.

Talade siffror

Memoreringstid: 100 sek, 400 sek
Återkallningstid: 5 min, 20 min
SR: 380 st, Jonas von Essen
WR: 390 st, Tsogbadrakh SAIKHANBAYAR (Mongoliet)
Formel: 1000 x sqrt(n / 374)

En av de svåraste grenarna. Körs i två omgångar, där endast det bästa resultatet räknas. I talade siffror läses det upp siffror (på engelska) i intervall om 1 sekund, och det gäller att komma ihåg så många siffror som möjligt i rätt ordning. Här tillämpas “sudden-death”-regler, så man får bara tillgodoräkna sig det man kommit ihåg fram till och med första felet. Har man memorerat 50 siffror, men har ett fel på siffra #4 får man alltså endast tillgodoräkna sig 3 siffror. Första omgången kör man 100 siffror och i andra kör man med 400.

Snabb kortlek

Memoreringstid: max 5 min
Återkallningstid: 5 min
SR: 35,55 sek, Jonas von Essen
WR: 20,44 sek, Simon Reinhard (Tyskland)
Formel: 1000 x (25 / tid i sekunder)^0.75 x (n / 52)

Körs i två omgångar, där endast det bästa resultatet räknas. Här gäller det att memorera en kortlek på snabbast möjliga tid (vi använder oss utav speedstack-timers för detta). Vid återkallningen får man en sorterad kortlek, vilken man måste sortera på samma sätt som den kortlek man memorerat. Skulle man inte klara hela kortleken räknas tiden automatiskt som 300 sekunder, och antalet kort man får tillgodoräkna sig är antalet kort fram till och med första felet.